BÁO GIÁ THIẾT KẾ LOGO - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Vẽ Lại Logo

LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Vẽ lại logo theo yêu cầu.

 

Lưu ý:
Khách hàng cung cấp hình ảnh chất lượng cao.


 

 

File bàn giao:
File gốc vẽ lại (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)

Gói Begin

LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết kế Logo theo yêu cầu.Quy trình thiết kế:
+ Số mẫu: 02 mẫu chọn 1.
+ Số lần gửi mẫu: 01 lần.
+ Giới hạn chỉnh sửa 03 lần.

Đội ngũ thiết kế:
02 họa sĩ thiết kế

File bàn giao:
File gốc logo (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)

 

Gói Startup 1

LIÊN HỆ

Dịch vu:
Thiết kế logo theo yêu cầu.Quy trình thiết kế:
+ Số mẫu: 03 mẫu chọn 1
+ Số lần gửi mẫu: 02 lần.
+ Giới hạn chỉnh sửa 5 lần.

Đội ngũ thiết kế:
03 họa sĩ thiết kế

File bàn giao:
File gốc logo (
AI, CDR, PDF, JPG, PNG)

 

Gói Startup 2

LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết kế logo theo yêu cầu.

Hậu mãi:
Tặng thiết kế 1 mẫu Namecard

Quy trình thiết kế:
+ Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
+ Số lần gửi mẫu: 02 lần.
+ Giới hạn chỉnh sửa 7 lần.

Đội ngũ thiết kế:
03 họa sĩ thiết kế

File bàn giao:
File gốc logo (
AI, CDR, PDF, JPG, PNG)

 

Gói Profession 1
LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu Logo
Thiết kế 2 mẫu Namecard

 

 

Hậu mãi:
+ In tặng 5 hộp Namecard

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 02 lần.
  + Giới hạn chỉnh sửa 9 lần.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Trưởng Phòng Thiết Kế.
+ 03 họa sĩ thiết kế.

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo


Gói Profession 2
LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu Logo
Thiết kế 2 mẫu Namecard
Thiết kế 1 mẫu phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế 1 mẫu giấy tiêu đề.

 

Hậu mãi:
+ In tặng 5 hộp Namecard

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 02 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Trưởng Phòng Thiết Kế.
+ 04 họa sĩ thiết kế.

 

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo

Gói Profession 3
LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu Logo
Thiết kế 2 mẫu Namecard
Thiết kế 1 mẫu Poster
Thiết kế 1 mẫu Bảng hiệu
Thiết kế 1 mẫu Phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế 1 mẫu Giấy tiêu đề
Thiết kế 1 mẫu đồng phục

Hậu mãi:
+ In tặng 5 hộp Namecard

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 02 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo.
+ 01 Trưởng Phòng Thiết Kế.
+ 04 họa sĩ thiết kế.

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo

Gói GOLD
LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu Logo
Thiết kế 2 mẫu Namecard
Thiết kế 1 mẫu Poster
Thiết kế 1 mẫu Bảng hiệu
Thiết kế 1 mẫu Phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế 1 mẫu Giấy tiêu đề
Thiết kế 1 mẫu đồng phục
Thiết kế 1 mẫu hộp đèn
Thiết kế 1 mẫu Folder
Thiết kế 1 mẫu tờ rơi (A4 hoặc A5)Hậu mãi:

+ In tặng 5 hộp Namecard

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 02 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo
+ 01 Giám đốc nghệ thuật
+ 01 Trưởng Phòng Thiết Kế.
+ 03 họa sĩ thiết kế.


File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo

Gói Diamond
LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu Logo
Thiết kế 2 mẫu Namecard
Thiết kế 1 mẫu Poster
Thiết kế 1 mẫu Bảng hiệu
Thiết kế 1 mẫu Phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế 1 mẫu Giấy tiêu đề
Thiết kế 1 mẫu đồng phục
Thiết kế 1 mẫu hộp đèn
Thiết kế 1 mẫu Folder
Thiết kế 1 mẫu tờ rơi (A4 hoặc A5)
Thiết kế 1 mẫu Brochure (A4 gấp đôi hoặc gấp 3)
Thiết kế 1 mẫu Profile (4 trang luôn bìa)


Hậu mãi:
+ In tặng 5 hộp Namecard

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 02 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo
+ 01 Giám đốc nghệ thuật
+ 01 Trưởng Phòng Thiết Kế.
+ 04 họa sĩ thiết kế.

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo

Gói VIP
LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.

Hạng mục:
Thiết kế 06 mẫu Logo
Thiết kế 2 mẫu Namecard
Thiết kế 1 mẫu Poster
Thiết kế 1 mẫu Bảng hiệu
Thiết kế 1 mẫu Phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế 1 mẫu Giấy tiêu đề
Thiết kế 1 mẫu đồng phục
Thiết kế 1 mẫu hộp đèn
Thiết kế 1 mẫu Folder
Thiết kế 1 mẫu tờ rơi (A4 hoặc A5)
Thiết kế 1 mẫu Brochure (A4 gấp đôi hoặc gấp 3)
Thiết kế 1 mẫu Profile (8 trang luôn bìa)
Thiết kế 1 mẫu Catalogue (8 trang luôn bìa)

Hậu mãi:
+ In tặng 5 hộp Namecard

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 06 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 03 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo
+ 01 Giám đốc nghệ thuật
+ 01 Chuyên viên nhận dạng thương hiệu
+ 01 Trưởng Phòng Thiết Kế.
+ 04 họa sĩ thiết kế.

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo


Gói 3 Sao
LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.Đẳng Cấp 3 Sao

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu Logo
Thiết kế 01 mẫu Namecard dùng chung
Thiết kế 01 mẫu Namecard cá nhân
Thiết kế 01 mẫu phong bì thư A4
Thiết kế 01 mẫu phong bì thư A5
Thiết kế 01 mẫu giấy viết thư A4
Thiết kế 01 mẫu Folder
Thiết kế 01 mẫu sổ tay văn phòng
Thiết kế 01 mẫu đồng phục dùng chung ( thẻ tên, áo sơ mi, nón, tạp dề)
Thiết kế 01 mẫu đồng phục nhân viên cấp cao ( thẻ tên, áo sơ mi, nón)
Thiết kế 01 mẫu quà tặng ( bút viết)
Thiết kế 01 mẫu hóa đơn VAT
Thiết kế 01 mẫu hóa đơn bán hàng
Thiết kế 01 mẫu phiếu chi
Thiết kế 01 mẫu phiếu thu
Thiết kế 01 mẫu backdrop quầy lễ tân
Thiết kế 01 mẫu bảng hiệu
Thiết kế 01 mẫu Poster
Thiết kế 01 mẫu Banner
Thiết kế 01 mẫu tờ rơi A4
Thiết kế 01 mẫu Brochure gấp 3
Thiết kế 01 mẫu túi xách giấy
Thiết kế 01 mẫu Profile 8 trang luôn bìa
Thiết kế 01 mẫu Catalogue 4 trang luôn bìa
Thiết kế 01 bảng giá dịch vụ
Thiết kế 01 bảng mẫu “ Đơn đặt hàng”
Thiết kế 01 mẫu Voucher
Thiết kế 01 mẫu hộp đựng bộ Sales Kit

 

 

 

 

Hậu mãi:

+ In tặng 5 hộp Namecard dùng chung


Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 01 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo
+ 01 Giám đốc nghệ thuật
+ 02 Chuyên viên nhận diện thương hiệu.
+ 01 Trưởng phòng thiết kế.
+ 04 Họa sĩ thiết kế.

 

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo


 

Gói 4 Sao
LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.Đẳng Cấp 4 Sao

Hạng mục:
Thiết kế 06 mẫu Logo
Thiết kế 01 mẫu Namecard dùng chung
Thiết kế 01 mẫu Namecard cá nhân
Thiết kế 01 mẫu phong bì thư A4
Thiết kế 01 mẫu phong bì thư A5
Thiết kế 01 mẫu giấy viết thư A4
Thiết kế 01 mẫu Folder
Thiết kế 01 mẫu sổ tay văn phòng
Thiết kế 01 mẫu đồng phục dùng chung ( thẻ tên, áo sơ mi, nón, tạp dề)
Thiết kế 01 mẫu đồng phục nhân viên cấp cao ( thẻ tên, áo sơ mi, nón)
Thiết kế 01 mẫu quà tặng ( bút viết)
Thiết kế 01 mẫu nón bảo hiểm thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu áo mưa thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu hóa đơn VAT
Thiết kế 01 mẫu hóa đơn bán hàng
Thiết kế 01 mẫu phiếu chi
Thiết kế 01 mẫu phiếu thu
Thiết kế 01 mẫu backdrop quầy lễ tân
Thiết kế 01 mẫu bảng hiệu
Thiết kế 01 mẫu Poster
Thiết kế 01 mẫu Banner
Thiết kế 01 mẫu Standee
Thiết kế 01 mẫu tờ rơi A4
Thiết kế 01 mẫu Brochure gấp 3
Thiết kế 01 mẫu túi xách giấy
Thiết kế 01 mẫu Profile 8 trang luôn bìa
Thiết kế 01 mẫu Catalogue 4 trang luôn bìa
Thiết kế 01 bảng giá dịch vụ
Thiết kế 01 bảng mẫu “ Đơn đặt hàng”
Thiết kế 01 mẫu Voucher
Thiết kế 01 mẫu hộp đựng bộ Sales Kit
Thiết kê 01 mẫu nhãn Sticker
Thiết kế 01 mẫu chữ ký Email thương hiệu

 

 Hậu mãi:

+ In tặng 5 hộp Namecard dùng chung
+ Tặng 01 video quảng cáo thương hiệu

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 06 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 01 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo
+ 01 Giám đốc nghệ thuật
+ 02 Chuyên viên nhận diện thương hiệu.
+ 01 Trưởng phòng thiết kế.
+ 05 Họa sĩ thiết kế.

 

 

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo

 

Gói 5 Sao
LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.Đẳng Cấp 5 Sao

Hạng mục:
Thiết kế 07 mẫu Logo
Thiết kế 02 mẫu namecard dùng chung (02 mẫu chọn 01)
Thiết kế 01 mẫu namecard cá nhân
Thiết kế 02 mẫu namecard Vip (02 mẫu chọn 01)
Thiết kế 01 mẫu phong bì thư A4
Thiết kế 01 mẫu phong bì thư  A5
Thiết kế 01 mẫu giấy viết thư A4
Thiết kế 01 mẫu Folder
Thiết kế 01 mẫu sổ tay văn phòng
Thiết kế 01 mẫu đồng phục dùng chung ( thẻ tên, áo sơ mi, nón, tạp dề)
Thiết kế 01 mẫu đồng phục nhân viên cấp cao ( thẻ tên, áo sơ mi, nón)
Thiết kế 01 mẫu quà tặng ( bút viết)
Thiết kế 01 mẫu nón bảo hiểm thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu áo mưa thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu hóa đơn VAT
Thiết kế 01 mẫu hóa đơn bán hàng
Thiết kế 01 mẫu phiếu chi
Thiết kế 01 mẫu phiếu thu
Thiết kế 01 mẫu backdrop quầy lễ tân
Thiết kế 01 mẫu quầy lễ tân
Thiết kế 01 mẫu bảng hiệu
Thiết kế 01 mẫu hộp đèn
Thiết kế 01 mẫu Poster
Thiết kế 01 mẫu Banner
Thiết kế 01 mẫu Standee
Thiết kế 01 mẫu tờ rơi A4
Thiết kế 01 mẫu Brochure gấp 3
Thiết kế 01 mẫu túi xách giấy
Thiết kế 01 mẫu Profile 8 trang luôn bìa
Thiết kế 01 mẫu Catalogue 4 trang luôn bìa
Thiết kế 01 bảng giá dịch vụ
Thiết kế 01 bảng mẫu “ Đơn đặt hàng”
Thiết kế 02 mẫu Voucher (02 mẫu chọn 01)
Thiết kế 01 mẫu hộp đựng bộ Sales Kit
Thiết kê 01 mẫu nhãn Sticker
Thiết kế 01 mẫu chữ ký Email thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu phông nền chương trình Power Point
Thiết kế 01 mẫu trọn bộ thiệp mừng – thiệp mời


Hậu mãi:

+ In tặng 5 hộp Namecard dùng chung
+ Tặng 01 video quảng cáo thương hiệu

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 07 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 01 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo
+ 01 Giám đốc nghệ thuật
+ 03 Chuyên viên nhận diện thương hiệu.
+ 01 Trưởng phòng thiết kế.
+ 05 Họa sĩ thiết kế.

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo

 

 

Bộ Nhận Diện Thương Hiệu
Coffee
LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.Coffee

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu logo (04 mẫu chọn 01)
Thiết kế 01 mẫu namecard dùng chung
Thiết kế 01 mẫu namecard cá nhân
Thiết kế 01 mẫu phong bì thư A4
Thiết kế 01 mẫu phong bì thư A5
Thiết kế 01 mẫu giấy viết thư A4
Thiết kế 01 mẫu Folder
Thiết kế 01 mẫu sổ tay văn phòng
Thiết kế 01 mẫu đồng phục dùng chung ( thẻ tên, áo sơ mi, nón, tạp dề, nón)
Thiết kế 01 mẫu đồng phục nhân viên cấp cao ( thẻ tên, áo sơ mi, nón)
Thiết kế 01 mẫu quà tặng (bút viết)
Thiết kế 01 mẫu nón bảo hiểm thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu áo mưa thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu dù lớn
Thiết kế 01 mẫu hóa đơn VAT
Thiết kế 01 mẫu hóa đơn bán hàng
Thiết kế 01 mẫu phiếu chi
Thiết kế 01 mẫu phiếu thu
Thiết kế 01 mẫu backdrop quầy lễ tân
Thiết kế 01 mẫu quầy lễ tân
Thiết kế 01 mẫu bảng hiệu
Thiết kế 01 mẫu hộp đèn
Thiết kế 01 mẫu Poster
Thiết kế 01 mẫu Banner
Thiết kế 01 mẫu Standee
Thiết kế 01 mẫu tờ rơi A4
Thiết kế 01 mẫu Brochure gấp 3
Thiết kế 01 mẫu túi xách giấy
Thiết kế 01 mẫu túi nilon
Thiết kế 01 mẫu Profile 8 trang luôn bìa
Thiết kế 01 mẫu Catalogue 4 trang luôn bìa
Thiết kế 01 bảng giá sản phẩm
Thiết kế 01 bảng mẫu “ Đơn đặt hàng”
Thiết kế 01 mẫu Voucher
Thiết kế 01 mẫu hộp đựng bộ Sales Kit
Thiết kê 01 mẫu nhãn Sticker
Thiết kế 01 mẫu chữ ký Email thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu bao bì coffee
Thiết kế 01 mẫu Menu
Thiết kế 01 mẫu thùng carton đựng bao bì coffee
Thiết kế 01 mẫu bao đựng đường
Thiết kế 01 mẫu bộ ly tách thương hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hậu mãi:

+ In tặng 5 hộp Namecard dùng chung
+ Tặng 01 video quảng cáo logo thương hiệu

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 01 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo
+ 01 Giám đốc nghệ thuật
+ 03 Chuyên viên nhận diện thương hiệu.
+ 01 Trưởng phòng thiết kế.
+ 05 Họa sĩ thiết kế.

 

 

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo

Bộ Nhận Diện Thương Hiệu
Ngân Hàng
LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.Ngân Hàng.

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu logo
Thiết kế 01 mẫu namecard dùng chung
Thiết kế 01 mẫu namecard cá nhân
Thiết kế 01 mẫu thẻ Visa ngân hàng
Thiết kế 01 mẫu thẻ ngân hàng
Thiết kế 01 mẫu phong bì thư A4
Thiết kế 01 mẫu phong bì thư  A5
Thiết kế 01 mẫu giấy viết thư A4
Thiết kế 01 mẫu Folder
Thiết kế 01 mẫu sổ tay văn phòng
Thiết kế 01 mẫu đồng phục nhân viên nữ dùng chung (áo sơ mi, váy, áo dài)
Thiết kế 01 mẫu đồng phục nhân viên nam dùng chung (áo sơ mi, áo vest )
Thiết kế 01 mẫu thẻ đeo nhân viên
Thiết kế 01 mãu biển tên chức vụ nhân viên
Thiết kế 01 mẫu đồng phục bảo vệ
Thiết kế 01 mẫu quà tặng ( bút viết)
Thiết kế 01 mẫu nón bảo hiểm thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu áo mưa thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu dù che mưa
Thiết kế 01 mẫu hóa đơn VAT
Thiết kế 01 mẫu phiếu ủy nhiệm chi
Thiết kế 01 mẫu giấy lãnh tiền mặt
Thiết ké 01 mẫu giấy nộp tiền mặt
Thiết kế 01 mẫu bảng kê nộp tiền
Thiết kế 01 mẫu bảng chi tiền
Thiết kế 01 mẫu cuốn set ngân hàng
Thiết kế 01 mẫu phiếu chi
Thiết kế 01 mẫu phiếu thu
Thiết kế 01 mẫu backdrop quầy lễ tân
Thiết kế 01 mẫu quầy lễ tân
Thiết kế 01 mẫu bảng hiệu
Thiết kế 01 mẫu hộp đèn
Thiết kế 01 mẫu Poster dịch vụ
Thiết kế 01 mẫu Banner dịch vụ
Thiết kế 01 mẫu Standee
Thiết kế 01 mẫu tờ rơi A4 giới thiệu các dịch vụ
Thiết kế 01 mẫu tờ rơi A4 giới thiệu dịch vụ vay tín chất
Thiết kế 01 mẫu tờ rơi A4 giới thiệu dịch vụ huy động vốn
Thiết kế 01 mẫu Brochure gấp 3
Thiết kế 01 mẫu túi xách giấy
Thiết kế 01 mẫu Profile 8 trang luôn bìa
Thiết kế 01 mẫu Catalogue 4 trang luôn bìa
Thiết kế 01 mẫu hộp đựng bộ Sales Kit
Thiết kê 01 mẫu nhãn Sticker
Thiết kế 01 mẫu chữ ký Email thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu phông nền chương trình Power Point
Thiết kế 01 mẫu trọn bộ thiệp mừng – thiệp mời
Thiết kế 01 mẫu biển treo tường
Thiết kế 01 mẫu biển chỉ dẫn
Thiết kế 01 mẫu biển báo phòng ( WC, lối đi cho người khuyết tật, khu vực cấm)
Thiết kế 01 mẫu các số điện thoại khẩn

 

 

 

 

 

 


Hậu mãi:

+ In tặng 5 hộp Namecard dùng chung
+ Tặng 01 video quảng cáo logo thương hiệu

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 01 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo
+ 01 Giám đốc nghệ thuật
+ 03 Chuyên viên nhận diện thương hiệu.
+ 01 Trưởng phòng thiết kế.
+ 05 Họa sĩ thiết kế.

 

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo

 

Bộ Nhận Diện Thương Hiệu
Nhà Hàng – Khách Sạn.
LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Nhà Hàng – Khách Sạn

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu logo
Thiết kế 01 mẫu namecard dùng chung
Thiết kế 01 mẫu namecard cá nhân
Thiết kế 01 mẫu phong bì thư A4
Thiết kế 01 mẫu phong bì thư  A5
Thiết kế 01 mẫu giấy viết thư A4
Thiết kế 01 mẫu Folder
Thiết kế 01 mẫu sổ tay văn phòng
Thiết kế 01 mẫu đồng phục nhân viên dùng chung ( thẻ tên, áo sơ mi, nón, tạp dề)
Thiết kế 01 mẫu đồng phục nhân viên cấp cao ( thẻ tên, áo sơ mi, nón)
Thiết kế 01 mẫu đồng phục bảo vệ
Thiết kế 01 mẫu quà tặng ( bút viết)
Thiết kế 01 mẫu nón bảo hiểm thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu áo mưa thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu dù che mưa
Thiết kế 01 mẫu hóa đơn VAT
Thiết kế 01 mẫu hóa đơn bán hàng
Thiết kế 01 mẫu phiếu chi
Thiết kế 01 mẫu phiếu thu
Thiết kế 01 mẫu backdrop quầy lễ tân
Thiết kế 01 mẫu quầy lễ tân
Thiết kế 01 mẫu bảng hiệu
Thiết kế 01 mẫu hộp đèn
Thiết kế 01 mẫu Poster
Thiết kế 01 mẫu Banner
Thiết kế 01 mẫu Standee
Thiết kế 01 mẫu tờ rơi A4 giới thiệu các dịch vụ
Thiết kế 01 mẫu Brochure gấp 3
Thiết kế 01 mẫu túi xách giấy
Thiết kế 01 mẫu Profile 8 trang luôn bìa
Thiết kế 01 mẫu Catalogue 4 trang luôn bìa
Thiết kế 01 bảng giá dịch vụ
Thiết kế 01 bảng mẫu “ Đơn đặt hàng”
Thiết kế 01 mẫu Voucher
Thiết kế 01 mẫu hộp đựng bộ Sales Kit
Thiết kê 01 mẫu nhãn Sticker
Thiết kế 01 mẫu chữ ký Email thương hiệu
Thiết kế 01 mẫu phông nền chương trình Power Point
Thiết kế 01 mẫu trọn bộ thiệp mừng – thiệp mời
Thiết kế 01 mẫu biển treo tường
Thiết kế 01 mẫu biển chỉ dẫn
Thiết kế 01 mẫu móc khóa phòng
Thiết kế 01 mẫu móc khóa yêu cầu dich vụ
Thiết kế 01 mẫu biển báo phòng ( WC, lối đi cho người khuyết tật, khu vực cấm)
Thiết kế 01 mẫu thẻ treo phòng
Thiết kế 01 mẫu phiếu giao nhận hành lý
Thiết kế 01 mẫu nhãn hành lý
Thiết kế 01 mẫu túi đựng chìa khóa xe
Thiết kế 01 mẫu Menu dịch vụ A4
Thiết kế 01 mẫu thực đơn phòng
Thiết kế 01 mẫu phiếu đặt phòng
Thiết kế 01 mẫu các số điện thoại khẩn
Thiết kế 01 mẫu vỏ xà bông tắm
Thiết kế 01 mẫu típ dầu gội đầu
Thiết kế 01 mẫu túi đựng đường
Thiết kế 01 mẫu túi đựng muỗng
Thiết kế 01 mẫu túi đựng đũa
Thiết kế 01 mẫu bao đựng tăm
Thiết kế 01 mẫu khăn tắm
Thiết kế 01 mẫu khăn mặt
Thiết kế 01 mẫu khăn trải bàn bằng vải
Thiết kế 01 mẫu khăn trải bàn bằng giấy
Thiết kế 01 mẫu khăn giấy
Thiết kế 01 mẫu ga trải giường
Thiết kế 01 mẫu áo khoác Pizama
Thiết kế 01 mẫu dép lê đi trong phòng
Thiết kế 01 mẫu túi đựng đồ giặt
Thiết kế 01 mẫu túi đựng đồ đã giặt
Thiết kế 01 mẫu Menu dịch vụ giặt sấy
Thiết kế 01 mẫu lược

Hậu mãi:

+ In tặng 5 hộp Namecard dùng chung
+ Tặng 01 video quảng cáo logo thương hiệu

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 01 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo
+ 01 Giám đốc nghệ thuật
+ 03 Chuyên viên nhận diện thương hiệu.
+ 01 Trưởng phòng thiết kế.
+ 05 Họa sĩ thiết kế.

 

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo

ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU – ĐẶT SOLOGAN THƯƠNG HIỆU

GÓI PROFESSION

LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Đặt tên thương hiệu – Tên công ty.

Nội dung:
Đề xuất 05 tên thương hiệu.
Ý nghĩa thương hiệu.
Kiểm tra khả năng đăng ký tên thương hiệu được định vị.

Lưu ý:
Quý khách Cung cấp thông tin lĩnh vực kinh doanh.

 

GÓI VIP

LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Đặt tên thương hiệu – Tên công ty.

Nội dung:
Đề xuất 09 tên thương hiệu.
Ý nghĩa thương hiệu.
Kiểm tra khả năng đăng ký tên thương hiệu được định vị.

Lưu ý:
Quý khách Cung cấp thông tin lĩnh vực kinh doanh.

 

GÓI ROYAL

LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Đặt tên thương hiệu – Tên công ty.

Nội dung:
Đề xuất 14 tên thương hiệu.
Ý nghĩa thương hiệu.
Kiểm tra khả năng đăng ký tên thương hiệu được định vị.

Lưu ý:
Quý khách Cung cấp thông tin lĩnh vực kinh doanh.

 

GÓI PROFESSION

LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Đặt Slogan cho thương hiệu – công ty.

Nội dung:
Đề xuất 05 Slogan tên thương hiệu.
Ý nghĩa Slogan thương hiệu.
Kiểm tra khả năng đăng ký bảo hộ độc quyền Slogan thương hiệu.

Lưu ý:
Quý khách Cung cấp thông tin lĩnh vực kinh doanh.

 

GÓI VIP

LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Đặt Slogan cho thương hiệu – công ty.

Nội dung:
Đề xuất 09 Slogan tên thương hiệu.
Ý nghĩa Slogan thương hiệu.
Kiểm tra khả năng đăng ký bảo hộ độc quyền Slogan thương hiệu.

Lưu ý:
Quý khách Cung cấp thông tin lĩnh vực kinh doanh.

 

GÓI ROYAL

LIÊN HỆ

Dịch vụ:
Đặt Slogan cho thương hiệu – công ty.

Nội dung:
Đề xuất 14 Slogan tên thương hiệu.
Ý nghĩa Slogan thương hiệu.
Kiểm tra khả năng đăng ký bảo hộ độc quyền Slogan thương hiệu.

Lưu ý:
Quý khách Cung cấp thông tin lĩnh vực kinh doanh.