Chính sách đổi trả và hoàn tiền

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

Đối với từng loại hình dịch vụ khác nhau chúng tôi có các chính sách đổi trả và hoản tiền khác nhau. Chi tiết liên hệ: 0936.146.379