Quy định và hình thức thanh toán

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Đối với từng loại hình dịch vụ chúng tôi có các quy định và hình thức thanh toán khác nhau. Chi tiết liên hệ: 0936.146.379